افزایش آمار زایمانی زایشگاه بیمارستان بهنیا در سال جاری

به همت ریاست محترم بیمارستان بهنیا آقای دکتر اویسی و مدیریت محترم بیمارستان آقای احمدی و کارکنان واحد زایشگاه بیمارستان و بدنبال بهسازی کلی و تجهیز بلوک زایمانی و راه اندازی کلاسهای آمادگی قبل از زایمان ،در چهار ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال ۹۴شاهد افزایش  دو برابری آمار زایمان در بلوک زایمانی و تعالی خدمات زایشگاهی بوده ایم.روابط عمومی بیمارستان بهنیا