بازدید نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی از بیمارستان بهنیا

در تاریخ۲۶/۱۰/۹۴ نماینده محترم مردم شهرستان تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی جناب آقای ابوترابی به اتفاق اعضاء و هیئت مدیره انجمن خیرین سلامت حضرت زهرا(س) شهرستان از بخشهای مختلف بیمارستان بهنیابازدید بعمل آوردند.در این بازدید مسائل و چالشها و مشکلات و همچنین پیشرفت های فیزیکی ساخت و ساز بخش بلوک زایمانی و پست برق بیمارستان و سی سی یو با ایشان در میان گذاشته شد و نماینده محترم نیز از نزدیک از روند تحولات و اقدامات صورت گرفته و کیفیت خدمات بیمارستانی مطلع گردیدند.روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون