بازدید نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی از بیمارستان بهنیا

در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۷ بیمارستان بهنیا میزبان نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی آقای ابوترابی و فرماندار محترم شهرستان و امام جمعه محترم شهر تیران و اعضای شورای اسلامی بود .در این بازدید گروهی از دستگاه تست ورزش و پروژه جدید الحداث بلوک زایمانی و پست برق بیمارستان رونمایی شد و نماینده محترم آقای ابوترابی از نحوه عملکرد کارکنان و مدیریت و ریاست بیمارستان ابراز رضایت نمودند.دراین بازدید امام جمعه محترم و فرماندار محترم از نزدیک شاهد تحول در بیمارستان بودند و اذعان نمودند از طرحهای توسعه ای در حوزه بهداشت و درمان حمایت و پشتیبانی می نمایند.در این مراسم دکتر اویسی مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون از روند اقدامات و تحولات و ارتقاء سطح خدمات بیمارستان بهنیا و چالشهای موجود بیاناتی را برای حاضرین ارائه نمودند.