برگزاری کلاس های آموزشی

۱-کلاس آموزشی احیاء قلبی ریوی پیشرفته در تاریخ ۱۲/۴/۹۶ با ۶ ساعت آموزشی ویژه پزشک، پرستار و ماما در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار گردید. در این کلاس که آقای دکتر طالبی تدریس نمودند، فراگیران با مباحث جدید در خصوص احیای بیماران آشنا گردیدند. ۲-کلاس آموزشی اطفاء حریق در تاریخ ۲۸/۴/۹۶ جهت کلیه پرسنل دربیمارستان برگزار گردید. در این کلاس آقای ده کرمی مسئول سازمان آتش نشانی شهرستان، در خصوص انواع خاموش کننده های حریق و همچنین نحوه خاموش کردن آتش با استفاده از کپسول به صورت تئوری و عملی به پرسنل بیمارستان آموزش دادند. ۳-کلاس آموزشی مدیریت استرس و کنترل خشم در تاریخ ۱۱/۵/۹۶ با ۶ ساعت آموزشی در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار گردید. در این کلاس که آقای معین تدریس نمودند، فراگیران با روش های کنترل خشم و استرس و همچنین تکنیک های ریلکسیشن آشنا گردیدند. ۴-کلاس آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر در تاریخ ۱۸/۵/۹۶ با ۶ ساعت امتیاز آموزشی ویژه پرستار و ماماشاغل در بخش های زنان و مامایی در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار گردید. در این کلاس خانم سلطانی ، در خصوص اهمیت و فواید تغذیه با شیر مادر و روشهای آموزش به مادران به ارائه مطلب پرداختند.  ۵-کلاس آموزش سامانه تریاژ بیمارستانی به روش ESIدر تاریخ ۲۵/۵/۹۶ در بیمارستان بهنیا برگزار گردید. در این کلاس که با گروه هدف پرستار و ماما برگزلر گردید، خانم بابایی به شرح و توضیح انواع تریاژ و سطح بندی بیماران اورژانسی پرداختند.  

  1.