تودیع و معارفه مدیر بیمارستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در تاریخ۱۳/۷/۹۴طی مراسمی با حضور مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران وکرون

 و سرپرست بیمارستان بهنیا جناب آقای دکتر اویسی و کارکنان شبکه و بیمارستان بهنیا ،ضمن تقدیر

و تجلیل از سرکار خانم بابایی مدیریت محترم و اسبق بیمارستان،آقای احمدی مدیریت جدید بیمارستان

معارفه گردیدند.در این مراسم  آقای دکتر اویسی طی سخنانی در مورد تحول نظام سلامت و برنامه های

کوتاه مدت و بلند مدت پیش بینی شده جهت تعالی خدمات بیمارستانی و جهش بیمارستان بهنیا

از وضعیت رو به رشد فعلی به مراحل بالاتر،بیاناتی را ارائه نمودند. در پایان آقای احمدی نیز در خصوص

همکاری و  همفکری و همدلی و وحدت جهت اجرای هر چه بهتر برنامه های نظام تحول سلامت و خدمت

رسانی به مردم سخنانی رابیان نمودند.


روابط عمومی بیمارستان بهنیا