توزیع کمک هزینه خرید کالا جهت بیماران دیالیزی شهرستان تیران و کرون

در تاریخ۳/۱۲/۹۴به همت انجمن خیرین سلامت حضرت زهرا (س)شهرستان تیران و کرون و با حضور سرکار خانم استکی مدیر عامل این انجمن و مدیریت بیمارستان بهنیاآقای احمدی بر بالین بیماران دیالیزی واحد همو دیالیز بیمارستان ،ضمن دلجویی از بیماران ،کمک هزینه خرید کالا به این عزیزان تقدیم گردید.


روابط عمومی شبکه بداشت و درمان شهرستان تیران و کرون