جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون با حضور مسوولین شهرستان

در تاریخ ۲۱/۱/۹۵جلسه ای در خصوص مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون با حضور جناب آقای دکتر اصغری ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و فرماندار محترم شهرستان تیران و کرون و نماینده محترم مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی آقای ابوترابی ومدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ومدیر بیمارستان بهنیا و مدیر عامل انجمن خیرین سلامت سرکار خانم استکی در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.در این جلسه مسائل و چالشهای بهداشت و درمان شهرستان بررسی وتصمیمات لازم اتخاذ گردید.روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران وکرون