جلسه پایان سال ۹۵

با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال و ولادت حضرت زهراي مرضيه س امروز جلسه اي با حضور پرسنل بيمارستان در سالن اجتماعات برگزار گرديد. در اين جلسه آقاي احمدي مدير بيمارستان ضمن ارايه گزارش عملكرد در سال ٩٥ و تشريح مسايل و مشكلات و بررسي ميزان نيل به اهداف سازماني ، از تلاشهاي بي وقفه و ارزشمند مسىولان واحدهاي مختلف تقدير و تشكر كردند. در پايان با اهداي لوح تقدير از مسىولين و تمامي همكاراني كه در اعتباربخشي بيمارستان تلاشهاي چشمگيري داشتند قدرداني بعمل آمد.