حضور در راهپیمایی دشمن شکن روز جهانی قدس و اقامه نماز جمعه