عرض تسلیت به جناب آقای دکتر اویسی ریاست محترم بیمارستان بهنیا

جناب آقای دکتر اویسی،

ریاست محترم بیمارستان بهنیا،

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر،مصیبت وارده را حضور جنابعالی و کانون

سوگوارتان تسلیت عرض نموده،از خداوند متعال علو درجات برای آن مرحوم

و صبر جمیل برای بازماندگان مسئلت می نماییم


 

مدیریت و کارکنان بینارستان بهنیا