مانور آنفلوانزا

مانور آموزشی آنفولوانزا پرندگان در تاریخ ۹۵/۹/۲۳ با همکاری پرسنل بیمارستان بهنیا و شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کروندر محل بیمارستان بهنیا برگزار گردید.طی این مانور ۳ بیمار فرضیتوسط آمبولانس های اورژانس پیش بیمارستانی به بیمارستان منتقل شده و توسط تیم بحران بیمارستانخدمات لازم ارائه گردید و با موفقیت به پایان رسید.