ورود دستگاه اکوکاردیو گرافی قلب به بیمارستان بهنیا

در تاریخ ۲۸/۴/۹۵با پیگیری مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون و ریاست بیمارستان بهنیا جناب آقای دکتر اویسی و همکاران بیمارستان بهنیا دستگاه اکو قلب به قسمت تشخیصی بیماریهای قلبی کلینیک تخصصی بیمارستان بهنیاافزوده و گامی بزرگ در راستای ارتقاء درمان و تشخیص بیماریهای قلبی عروقی در شهرستان برداشته شد.به شکرانه این اقدام مهم شایسته است از این عزیزان تقدیر و تشکر نماییم.این دستگاه اکوو دستگاه تست ورزش که در اسفند سال۹۴وارد چرخه تجهیز بیمارستان بهنیا گردید نوید آینده روشن جهت درمان  و تشخیص بیماران قلبی در شهرستان میباشد.روابط عمومی بیمارستان بهنیا