پیشرفت قابل ملاحظه ساخت بلوک زایمانی بیمارستان بهنیا

بلوک زایمانی بیمارستان بهنیا پیشرفت قابل ملاحظه ای در زمینه ساخت دردیماه سال جاری داشته است و هم اکنون در مرحله کاشی کاری دیواره های آن میباشد .با امید به آنکه در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم.


 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون