کلاس آموزشی اقدامات لازم در مواجهه شغلی و نیدل استیک روز دوشنبه ۳۰/۱/۹۵ در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار گردید.