بازدید مدیر محترم اقتصاد درمان و مدیر محترم نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بیمارستان بهنیا

در تاریخ۱۱/۵/۹۴مدیر محترم اقتصاد درمان و استاندارهای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جناب آقای دکتر شفیعیون در معیت مدیر محترم نظارت بر درمان و اعتبار بخشی و صدور پروانه های این معاونت جناب آقای دکتر شیرانی از روند و سیر تحول و ارتقاء بخشهای مختلف بیمارستان بهنیا بازدید بعمل آوردند.

بازدید نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی از بیمارستان بهنیا

در تاریخ۲۶/۱۰/۹۴ نماینده محترم مردم شهرستان تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی جناب آقای ابوترابی به اتفاق اعضاء و هیئت مدیره انجمن خیرین سلامت حضرت زهرا(س) شهرستان از بخشهای مختلف بیمارستان بهنیابازدید بعمل آوردند.

فعالیت و تکاپو در ارائه خدمات بخش دیالیز به بیماران دیالیزی شهرستان و بیماران دیالیزی مسافر غیر روتین

واحد دیالیز بیمارستان بهنیا از واحدهای فعال بیمارستان بهنیا میباشد که با کادر پرسنلی مجرب و سخت کوش در راستای خدمت بدون منت به بیماران ارجمند به صورت ۳شیفت در روزهای زوج و ۲شیفت در روزهای فرد در حال ارائه خدمات دیالیز به بیماران دیالیزی شهرستان و بیماران غیر روتین که به صورت مسافر از خدمات این واحد بهره مند میگردند میباشد.

پیشرفت قابل ملاحظه ساخت بلوک زایمانی بیمارستان بهنیا

بلوک زایمانی بیمارستان بهنیا پیشرفت قابل ملاحظه ای در زمینه ساخت دردیماه سال جاری داشته است و هم اکنون در مرحله کاشی کاری دیواره های آن میباشد .با امید به آنکه در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم.

پیشرفت قابل ملاحظه ساخت پست برق بیمارستان بهنیا

 پست برق بیمارستان بهنیا پیشرفت قابل ملاحظه ای در زمینه ساخت دردیماه سال جاری داشته است و هم اکنون در مرحله بتن ریزی کف اتاقک ژنراتور و دیوار چینی آن میباشد .با امید به آنکه در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم.

آغاز عملیات اتصال بیمارستان بهنیا به شبکه فیبر نوری کشور

پس از تعامل بسیار خوب با شهرداری تیران در زمینه اخذ مجوز جهت حفاریفیبر نوری،عملیات آغاز اتصال بیمارستان به شبکه فیبر نوری کشور در حال انجاممی باشد.

عرض تسلیت به جناب آقای دکتر اویسی ریاست محترم بیمارستان بهنیا

جناب آقای دکتر اویسی،ریاست محترم بیمارستان بهنیا،  

اجرای مرحله دوم ساخت بلوک زایمانی و پست برق بیمارستان بهنیا

در تاریخ ۲۸/۹/۹۴مرحله دوم ساخت بلوک زایمانی بیمارستان بهنیاشامل ایجاد دیواره های بین قسمتها و لوله کشی ساختمان وهمچنین بتن ریزی فنداسیون و ستون های پست برق بیمارستانبهنیا اجرایی گردید.به امید آنکه در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از این دو پروژه در حال ساخت باشیم.

بازدید معاون محترم فرماندار از روند توسعه فضاهای فیزیکی و کیفیت ارائه خدمات درمانی بیمارستان بهنیا

در تاریخ ۲۸/۹/۹۴آقای بنهری معاون محترم فرماندار شهرستان تیران و کرون به اتفاق آقای دکتر اویسیمدیریت شبکه و ریاست بیمارستان بهنیا و آقای احمدی مدیر بیمارستان ازروند توسعه فضاهای فیزیکیو کیفیت ارائه خدمات درمانی بیمارستان بهنیا بازدید بعمل آوردند. آقای بنهری از روند ساخت بلوکزایمانی بیمارستان و تجهیز سی سی یو و پست برق بیمارستان و همچنین کلینیک و بخش های بستریو چالش ها و نقاط ضعف و قوت بیمارستان مطلع گردیدند و از تلاشهای کادر بیمارستان بهنیا ابراز خرسندی نمودند.

بازدید از بیماران بستری آنفلوآنزا

در تاریخ ۲۶/۹/۹۴مدیریت محترم شبکه و ریاست بیمارستان بهنیا

جناب آقای دکتر اویسی به اتفاق مدیر محترم بیمارستان آقای احمدی

و کارشناسان واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و

درمان شهرستان تیران و کرون از بیماران بستری آنفلوآنزا در بیمارستان

و روند درمانی و مراقبتهای بالینی صورت پذیرفته از این بیماران بازدید بعمل آوردند.


صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان بهنیا RSS