previous pauseresume next

زیارت عاشورا

برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا در دهه اول محرمهر روز صبح در بیمارستان بهنیا.

تودیع و معارفه مدیر بیمارستان

وب سایت بیمارستان بهنیا

وب سایت بیمارستان بهنیا راه اندازی شد

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان بهنیا RSS